• terry-logo-2016

Kurser

Vår-, sommar-, höst- och vintervecka

En femdagarskurs avsedd att öppna inre dörrar inom områdena personlig utveckling, inre potential och medial förmåga utifrån individens behov. Vi kommer att använda oss av Bergsmeditationen som verktyg.

Läs mer

 


Bergsledarutbildning

Är du intresserad av att vidareutveckla dig själv, samtidigt som du lär dig att leda och arbeta med en gruppdynamik? Denna utbildning är utformad för den som vill arbeta med personlig utveckling som gruppledare, med Bergsmeditationen som ett verktyg.

Läs mer


Andlig healing och intuition, steg 1

Vi kommer att gå igenom olika aspekter av vad som är viktigt att lära sig för att så småningom kunna arbeta som healer. I kursen kommer det bland annat ingå övningar i psykometri för att utveckla intuition och kommunikation.

Läs mer

 


Andlig healing och intuition, steg 2 (fördjupning)

En kurs för dig som har gått ”Andlig healing och intuition, steg 1” hos Ingela Collin. Det kan också vara för dig som redan har arbetat med healing ett tag och som vill komma vidare med nya perspektiv och infallsvinklar, ny inspiration.

Läs mer

 


Att lära sig förstå mediala (psychic) upplevelser

Den här kursen är baserad på många av de frågor som Terry Evans har fått från människor, som inte vet hur de ska hantera sina upplevelser eller vad de egentligen betyder. För vissa kan detta orsaka kaos i vardagen, och ibland går det så långt att dessa människor förlorar sin personliga identitet.

Läs mer

 


Filosofin och vetenskapen bakom mediumskap

En tredagarskurs där vi utforskar filosofin och vetenskapen bakom mediumskap för att nå en bättre förståelse för hur vi kan få tillgång till högre medvetandenivåer.

Läs mer

 


Ledarskap och intuition med Terry Evans

En kurs som riktar sig till dig som redan arbetar med grupper eller i situationer där du kommer i kontakt med människor.

Läs mer

 


Varför besöker andar barn?

Kursen är utformad till att hjälpa föräldrar till barn som har parapsykiska upplevelser. Syftet med kursen är att ge föräldern bättre förståelse för vad det är som händer med barnet.

Läs mer

 


Medial undersökning och rening

Denna utbildning riktar sig till medium som gått den grundläggande mediumutbildningen för Terry Evans. För att vara kvalificerad till att ansöka till denna utbildning krävs att du har minst två års erfarenhet av professionellt medialt arbete…

Läs mer

 


Intuition och mentalt mediumskap med Ingela Collin

Det här är en utbildning i intuition och mentalt mediumskap med totalt fyra kursdelar fördelade över cirka två år. Utbildningen riktar sig bland annat till blivande medium…

Läs mer

  • map-sweden

    Några frågor?