• Hem
 • Kurser
 • Att lära sig förstå mediala (psychic) upplevelser
 • terry-logo-2016

Att lära sig förstå mediala (psychic) upplevelser

Kursinnehåll

Den här kursen är baserad på många av de frågor som Terry Evans har fått från människor, som inte vet hur de ska hantera sina upplevelser eller vad de egentligen betyder. För vissa kan detta orsaka kaos i vardagen, och ibland går det så långt att dessa människor förlorar sin personliga identitet.

Denna kurs är en introduktion till hur du kan börja lära dig att hantera dessa saker som en vanlig person, som inte är intresserad av att bli medium eller healer, utan som bara vill få bättre balans och kvalité i livet. Du kommer att introduceras till aspekter av dig själv som bidrar till att du är i detta konstanta tillstånd av öppenhet.

Vi kommer att arbeta med att klargöra och förstå följande

 • Är du så öppen att du tar in signaler från alla tre kategorier, utan att veta hur du ska separera det eller känna igen varifrån det kommer?
 • Kan du öppna upp och stänga ner och på så vis ge dig själv ett naturligt beskydd?
 • Har du möjligtvis tillåtit dig själv att bli en känslomässig tipp för andra människors känslor och problem?
 • Är du mottaglig för hur andra människor känner och mår?
 • Arbetar din intuition utan att du är medveten om det?
 • Kommer upplevelserna från andekontakt?

Målet med kursen

Terry Evans har arbetat med dessa frågor under många år och har insett att det inte går att lösa detta problem genom ett enkelt svar. Kursen kommer att vara konstruerad på ett sätt så att deltagarna kan ta ett steg närmare sig själva ch förstå varför de är öppna. I slutändan får deltagarna ställa sig frågan: Vilket ansvar behöver jag ta och hur går jag vidare? Målet med denna kurs är att visa deltagarna hur de själva kan bidra till att finna lösningar och därigenom få bättre balans och livskvalitet.

Under kursen kommer vi också visa hur Bergsmeditationen kan användas som ett verktyg för att öppna upp och stänga ner dig själv. Kursen startar med middag kl 18.00 dag 1 och avslutas med lunch 12.30 sista dagen.

Kursledare: Terry Evans

Priser

 • Privatpersoner: 7 820 kr inkl moms*
 • Företag: 7 820 kr exklusive moms, totalt 9 775 kr*

Kursdatum

6-9 november 2018

Information och intresseanmälan

Priset inkluderar även mat och boende i flerbäddsrum. Tolkas till svenska.

Intresselistan är öppen!

OBS! Betala ingen kurs innan du fått en inbjudan från Creative Experiences Terry Evans AB.

*Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

 • map-sweden

  Några frågor?