Terry i Sveriges Talare

Terry Evans erbjuder interaktiva föreläsningar baserade på ämnen som personlig utveckling, känslornas språk och hur våra känslor påverkar vårt dagliga liv. Medvetandet och medvetenhet, ledarskap, intuition och det paranormala. Han är en dynamisk talare med en förmåga att fånga sin publik från första stund.

Nu är det möjligt att boka Terry Evans för ditt event.
Kontakta Sveriges Talare för bokning.

Läs mer

Senaste Artiklarna - Ascala News

Under mina verksamma år som medium har jag mött många människor som genom mig fått budskapet att de har en speciell inre potential. Väldigt...

av

Ibland kan jag fastna i rutiner och det som måste göras och när jag har haft den attityden kan jag i efterhand tänka: När...

av

Många människor frågar mig om jag som medium tror på Gud? Ja, jag tror på en högre intelligens, en vägledande och kärleksfull kraft. Andra...

av