Våra två huvudlärare är Terry Evans och Ingela Collin. På alla kurser används Terrys metod Bergsmeditationen som verktyg för personlig utveckling samt för att öppna upp och stänga ner till andevärlden. För att kunna delta på våra kurser måste du vara minst 18 år.

På Terrys kurser finns alltid tolk närvarande och översätter från engelska till svenska.

Kurser

Vår-, sommar-, höst- och vintervecka

En femdagarskurs avsedd att öppna inre dörrar inom områdena personlig utveckling, inre potential och medial förmåga utifrån individens behov. Vi kommer att använda oss av Bergsmeditationen som verktyg.

Andlig healing och intuition

Vi kommer att gå igenom olika aspekter av vad som är viktigt att lära sig för att så småningom kunna arbeta som healer. I kursen kommer det bland annat ingå övningar i psykometri för att utveckla intuition och kommunikation.

Att lära sig förstå mediala (psychic) upplevelser

Den här kursen är baserad på många av de frågor som Terry Evans har fått från människor, som inte vet hur de ska hantera sina upplevelser eller vad de egentligen betyder. För vissa kan detta orsaka kaos i vardagen, och ibland går det så långt att dessa människor förlorar sin personliga identitet.

Ledarskap och intuition med Terry Evans

En kurs som riktar sig till dig som redan arbetar med grupper eller i situationer där du kommer i kontakt med människor.

Medial undersökning och rening

Denna utbildning riktar sig till medium som gått den grundläggande mediumutbildningen för Terry Evans. För att vara kvalificerad till att ansöka till denna utbildning krävs att du har minst två års erfarenhet av professionellt medialt arbete…

Intuition och mentalt mediumskap med Ingela Collin

Det här är en utbildning i intuition och mentalt mediumskap med totalt fyra kursdelar fördelade över cirka två år. Utbildningen riktar sig bland annat till blivande medium…

Personlig utveckling med bergsmeditationen som redskap

Detta är en ny kurs inom personlig utveckling. Jag kommer inte att fortsätta arbeta med kursen ”Personlig utveckling och Intuition” som jag har lärt ut i många år.