Själsregressioner med Rita Borenstein

Den 11-13 mars 2019 besöker Rita Borenstein kursgården Gamla Byskolan. Rita kommer under dessa dagar att erbjuda ett fåtal enskilda själsregressioner. Rita använder sig av Dr. Michael Newtons metod för att ta med klienter in i en 3-4 timmars lång själsregression i djuphypnos. Syftet med en Livet mellan Liven själsregression är att söka svar på just dina egna viktiga livsfrågor.

Sedan 2012 är Rita Borenstein den enda i Sverige som är utbildad hos The Newton Institute i Dr. Michael Newtons anda.

Du kan läsa mera om metoden på www.spiritualregression.se och www.newtoninstitute.org

Kostnad för en session är 4 000 kr inkl. moms
Tid: 3-4 timmar

Kostnaden faktureras i förskott och inkluderar förberedelser per telefon och mail, inspelning av sessionen samt kontakt tiden efter vid behov.

För bokning av session eller mer information kontakta Rita Borenstein på mail: lbl@ritaborenstein.se

Den 11 mars håller Rita även en kvälls-workshop med temat ”Vad är Life between Lives själsregression i hypnos?” där hon berättar om sitt arbete med metoden Livet mellan Liven hypnos. Boka din biljett i vår webbutik.

Rita Borenstein

Rita Borenstein

Rita Borensteins bok

Ritas nyutkomna bok  ”To Soul Home and back”, som handlar om LBL hypnos, finns redan till försäljning i vår webbutik.